Bansko Transfers

Bansko Transfers Auto (1-3 Personen) Van (4-5 Personen) Van (6-8 Personen) Bus (9-12 Personen) Bus (13-15 Personen) Bus (16-17 Personen) Großen Bus (18-49 Personen)
Sofia airport - Bansko transfer 128 € 152 € 152 € 299 € 299 € 299 € 549 €
Plovdiv airport - Bansko transfer 141 € 167 € 167 € 329 € 329 € 329 € 604 €
Bansko - Thessaloniki Airport transfer 150 € 150 € 150 € Fragen Sie Fragen Sie Fragen Sie Fragen Sie
Bansko - Bansko Ski Zone (Banderishka Polyana) transfer 30 € 30 € 45 € 65 € 80 € 90 € Fragen Sie
Borovets - Bansko transfer 259 € 322 € 322 € 488 € 488 € 638 € Fragen Sie
Pamporovo - Bansko transfer 270 € 365 € 365 € 450 € 450 € Fragen Sie Fragen Sie
Kulata (Promahon) - Bansko transfer 210 € 310 € 310 € 385 € 385 € 490 € Fragen Sie
Kalotina - Bansko transfer 190 € 290 € 290 € 365 € 365 € 470 € Fragen Sie
Svilengrad - Bansko transfer 215 € 295 € 295 € 370 € 370 € 470 € Fragen Sie
Gueshevo - Bansko transfer 180 € 280 € 280 € 355 € 355 € 460 € Fragen Sie
Thessaloniki Airport - Bansko transfer 216 € 269 € 269 € Fragen Sie Fragen Sie Fragen Sie Fragen Sie
Ilinden - Bansko transfer 200 € 300 € 300 € 375 € 375 € 480 € Fragen Sie

Transfernotizen: